Πως μπορείς να συμβάλεις;


Η θεσπρωτική κληρονομιά μας παραμένει δάσκαλος και οδηγός, η εσωτερική μας δύναμη, η ευσυνειδησία και η υπερηφάνεια μας. Το εγχείρημα THESPROPOLIS παρέχει κίνητρα σε όλους για κινητικότητα, ενεργό συμμετοχή και διάδοση του θεσπρωτικού πλούτου. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλο το φάσμα της θεσπρωτικής έκφρασης, που λειτουργεί με φιλοσοφία παρόμοια με αυτή του εγχειρήματος THESPROPOLIS, να προχωρήσουν στην καταχώρηση ανά γνωστικό αντικείμενο, πολιτιστικό υλικό επιστημονικών, λογοτεχνικών έργων και ψηφιακών τεκμηρίων.