Ομάδα Εργασίας


Προκειμένου να γίνει πραγματικότητα το THESPROPOLIS δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενοι από εκπροσώπους των ανωτέρω φορέων, η οποία θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Τεχνική υποδομή Βάσης Δεδομένων
  2. Διαμόρφωση Βάσης Δεδομένων/Χαρακτηριστικά
  3. Επιλογή υλικού καταχωρήσεων
  4. Πρότυπα αναφοράς τεκμηρίων
  5. Μέσα προβολής υλικού
  6. Δημιουργία ιστοσελίδας/Δομή/Χαρακτηριστικά
  7. Επικοινωνία με συγγραφείς/παραγωγούς
  8. Μελέτη για τη βιωσιμότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη της Βάσης
  9. Συλλογή έντυπου υλικού
  10. Διαμόρφωση έντυπης συλλογής/Βιβλιοθήκη Θεσπρωτών συγγραφέων

Παράλληλα, η ομάδα εργασίας θα επιδιώξει και  την φυσική επικοινωνία με Θεσπρωτούς συγγραφείς, ώστε να αποκομίσει μια άρτια εικόνα για το έργο τους, για τις συνθήκες της συγγραφικής τους παραγωγής, καθώς και για την εν γένει πνευματική δημιουργία τους. Η επικοινωνία αυτή θα έχει τη μορφή μιας μικρής συνέντευξης, η οποία θα μπορεί να παρέχεται – κατόπιν σχετικής αδείας από τους ίδιους τους συγγραφείς – ελεύθερα στο κοινό διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της Βάσης Δεδομένων