Μεθοδολογία


Μέσα από την ανοιχτή φόρμα μπορούν όλοι να καταχωρήσουν τα στοιχεία των τεκμηρίων που διαθέτουν. Στη συνέχεια η ομάδα εργασίας θα προχωρήσει στην διασταύρωση των δεδομένων αυτών και θα τα καταχωρήσει στην κύρια βάση δεδομένων του Thespropolis στην οποία όλοι θα έχουν δυνατότητα αναζήτησης και η οποία θα αποτελεί τον στόχο μας.

Παράλληλα το ThesproPolis θα εμπλουτιστεί και από έγκυρους ηλεκτρονικούς καταλόγους που υπάρχουν διαθέσιμοι σε:

  • βιβλιοθήκες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,

  • ερευνητικούς φορείς,

  • πολιτιστικούς οργανισμούς

  • τοπικούς φορείς πολιτισμού,

  • στα Γ.Α.Κ.,

  • τοπικούς εκπολιτιστικούς συλλόγους.