Όραμα – Στόχος


Ο πολιτισμός, στις διαφορετικές μορφές του, αποτελεί κοινωνική δημιουργία και μπορεί να καταστεί μοχλός βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτίας αποτελεί κατά βάση έργο και ευθύνη της τοπικής κοινωνίας. Υπό την έννοια αυτή, αφορά όλους μας, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά, αποτελώντας ταυτόχρονα μέγιστη ευθύνη και χρέος μας απέναντι στις μέλλουσες γενιές. Φιλοδοξούμε το THESPROPOLIS να λειτουργήσει ως η ηλεκτρονική πολιτιστική ταυτότητα της Θεσπρωτίας στον σύγχρονο διαδικτυακό κόσμο, αλλά και ως πνευματική αφύπνιση προς τη βασική αρχή ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα, αλλά ανθρώπινη ανάγκη.

Τα οφέλη της κοινωνίας από τη δημιουργία αυτής της πολιτισμικής βάσης δεδομένων είναι πολλαπλά:

 • Εκπαιδευτικά: η πολιτισμική κληρονομιά ως μορφωτικό αγαθό.
 • Ψυχαγωγικά: η πολιτισμική κληρονομιά ως αγαθό που εξευγενίζει την ψυχή
 • Κοινωνικά: η πολιτισμική κληρονομιά ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής της κοινωνίας
 • Οικονομικά: η πολιτισμική κληρονομιά ως εν δυνάμει πλουτοπαραγωγική πηγή

Ο θεσπρωτικός πολιτισμός για πρώτη φορά καταγράφεται και παρουσιάζεται μπροστά σε όλους, όσοι αναζητούν να γνωρίσουν τον τόπο που ενέπνευσε τόσους συγγραφείς και δημιουργούς. Στόχος του THESPROPOLIS είναι:

 • Η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού για τον πολιτισμό της Θεσπρωτίας
 • Η γνωριμία με την ιδιαιτερότητα της γραφής Θεσπρωτών συγγραφέων
 • Η εξασφάλιση της ανοικτής διάθεσής του
 • Η προώθηση της αξιοποίησης και διάχυσης του περιεχομένου
 • Η συμβολή στην ανάδειξη και προβολή της πνευματικής κληρονομιάς της Θεσπρωτίας
 • Η ώθηση στην έρευνα, αλλά και στην επιστημονική μελέτη της περιοχής
 • Η διαφύλαξη και ενίσχυση της σύνδεσης της κοινωνίας με την τοπική πολιτισμική κληρονομιά.