Σύνδεσμος Φιλολόγων Θεσπρωτίας


Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Θεσπρωτίας ιδρύθηκε το 1984 και εδρεύει στην Ηγουμενίτσα.
Σκοποί του είναι η προαγωγή και ανάπτυξη των φιλολογικών επιστημών, η επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα, η συμβολή στη βελτίωση της παιδείας του ελληνικού λαού.
Υποβάλλει προτάσεις στους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση φιλολογικών θεμάτων καθώς και την αποδ