Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ιδρύθηκε το 2014 και έχει χωρική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και έδρα την Ηγουμενίτσα.

Βασικό μέλημα της Υπηρεσίας είναι η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτίας, μέσα από την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της περιοχής, που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως και την ύστερη βυζαντινή περίοδο, καθώς και η συντήρηση, φύλαξη και έκθεση στο κοινό των κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πέραν των διοικητικών καθηκόντων της για την εξυπηρέτηση πολιτών και άλλων φορέων του Δημοσίου, εντάσσεται η διενέργεια σωστικών αρχαιολογικών ερευνών, η μελέτη, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων συντήρησης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Θεσπρωτίας, η επιμέλεια της μόνιμης έκθεσης των αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας και, τέλος, η διοργάνωση δράσεων που προάγουν την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο επιστημονικό κοινό και την τοπική κοινωνία.